Ahvaz14MA - جلوه های ایثار نیکوکاران خداجوی

جلوه های ایثار نیکوکاران خداجوی

 

به گزارش واحد مددکاری

در طی یک ماه گذشته یکی از خیرین به نیت چهارده معصوم ( ع )  هزینه درمان چهارده بیمار صعب العلاج و بیمارانی که  تحت درمان هستند   را بعهده گرفت و جهت مداوای این عزیزان و به ازای  هر کدام مبلغ   500/000 هزارتومان به حساب انجمن واریز و با این عمل انسانی ،  موجب رضای حق تعالی و آرامش نسبی این بیماران و خانواده شان را فراهم نمود.

 

با همکاری گروهی از پزشکان متخصص و متعهد ، مبلغ قابل توجهی جهت خرید مسکن یکی از خانواده های تحت پوشش فوت سرپرست که دارای سه فرزند صغیر هستند جمع آوری و با آورده خانواده تحت پوشش و سایر کمکهای مردمی ، مراحل خرید یک واحد مسکونی در حال انجام است . خانواده مذکور بدلیل مشکلات حقوقی ، تحت مشاوره و پیگیریهای لازم توسط کارشناس حقوقی انجمن نیز قرار گرفت .

 

یکی از حامیان فعال که در حال حاضر ، حمایت 13  فرزند یتیم را بر عهده دارند ، مبلغ 5/000/000  تومان ، مازاد بر تعهد ماهیانه ، به حساب انجمن واریز نمودند که پس از کارشناسی نیازهای خانواده این عزیزان ، مبلغ مذکور بین 13  خانواده مورد حمایت ایشان تقسیم و اقدام گردید.