Ahvaz14MA - جشن تکلیف تعدادی از فرزندان دختر مددجو ، در آستانه علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد

جشن تکلیف تعدادی از فرزندان دختر مددجو ، در آستانه علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد

 
 با مساعدت نیکوکاران و همت کارکنان خدوم واحد فرهنگی روز گذشته مراسم جشنی به مناسبت فرا رسیدن جشن تکلیف  تعدادی از فرزندان دختر مددجو ، در آستانه علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد .در این مراسم پس از آنکه روحانی آستانه به  ارایه نکاتی از احکام و قواعد دینی  پرداخت ، دو رکعت نماز نیز اقامه گردید . گفتنی است خیرین و نیکوکاران ، در این مراسم ، علاوه بر چادر و ملزومات نماز، مقداری وجه نقد و هدایا به دختران یاد شده اهدا کردند .