Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - حضور کودکان مددجوی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) در تئاتر

حضور کودکان مددجوی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) در تئاتر

حضور کودکان مددجوی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) در تئاتر

عصر روز دوشنبه ۱۷ آذر 24 نفر از کودکان مددجوی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز با هماهنگی واحد کاریابی و اشتغال این انجمن در تئاتر کودکان که در تالار آفتاب اهواز برگزار شد حضور یافتند.

مسئول واحد کاریابی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز هدف از حضور کودکان در چنین برنامه ای را تاثیر مثبت تئاتر در رشد، شکوفایی و یادگیری کودکان عنوان کرد و گفت: در این تئاتر انواع مشاغل مهم که در کتب درسی توجه کمتری به آنها شده است به کودکان آموزش داده می شود و از آنجایی که این آموزش ها به صورت نمایشی و در فضایی شاد و کودکانه برگزار می شود قطعا تاثیر مثبتی در شکل گیری دیدگاه آنها نسبت به چنین مشاغلی می شود.

گفتنی است انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز همواره در راستای توانمندسازی و استقلال مددجویان در سطوح مختلف، آموزش های بسیار زیادی را در اختیار آنها قرار می دهد.