Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - بازدیدامام جمعه اهواز از خیریه

بازدیدامام جمعه اهواز از خیریه

کارهای بزرگی در این انجمن انجام شده است

به گزارش روابط عمومی – صبح سه شنبه 24 دی حجت الاسلام موسوی فرد نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اهواز از انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز دیدار و با هیئت مدیره این انجمن گفت و گو کرد.
حجت الاسلام موسوی فرد حین دیدار از بخش های مختلف انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز گفت: بعد از عبادت خداوند بهترین کار دستگیری از مستمندان است.
وی افزود: مشخص است که کارهای بزرگی در انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز انجام شده است که جای تشکر و قدردانی دارد.
حسن نیزاری سخنگوی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز نیز ضمن معرفی این انجمن، گفت: در حال حاضر بالغ بر 1300 خانوار معادل 4000 نفر تحت پوشش انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز قرار دارند و از خدمات این انجمن بهره مند می شوند.
وی بیان کرد: فعالیت انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز در دهه اول بیشتر پیرامون حل مسائل معیشتی نیازمندان بود و در دهه دوم علاوه بر فعالیت های معیشتی به مسائل مختلف زندگی و نیازهای آموزشی مددجویان پرداخته می شد اما در دهه سوم مسائلی از قبیل سلامت روحی و جسمی، پرداختن به نشاط و شادی مدجویان و ایجاد اشتغال نیز مورد توجه قرار گرفت.