Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - سومین همایش دانشجویی رهروان اندیشه

سومین همایش دانشجویی رهروان اندیشه

 

 

 

سومین همایش دانشجویی رهروان اندیشه با حضور دانشجویان و هیئت مدیره انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز در ماه مبارک رمضان برگذار گردید در این همایش دکتر زرگر استاد دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان تحت پوشش انجمن گفت: دانشجویان در مرحله یاز زندگی  قرار دارند که باید مهارت های زندگی را بیاموزند و قدرت تصمیم گیری خود را با استفاده از تمیز خوب از بد افزایش دهند .

وی ادامه داد : مهارت نه گفتن یکی از جمله مهارتهای است که باید در وجود همه افراد نهادینه شود.

مهر انگیز حسین پور مسئول واحد فرهنگی نیز در ادامه به اقداماتی که طی سال گذشته برای دانشجویان انجام شده اشاره کرد و افزود :با دانشگاهها از جمله دانشگاه پیام نور مذاکراتی را در جهت تخصیص وام به دانشجویان انجام داده ایم که طی آن دانشجویان پیام نور از این تسهیلات استفاده می کنند.

در ادامه دو تن از دانشجویان که تحت پوشش انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز با استفاده از امکاناتی که انجمن در اختیار آنها قرار داده بودن توانسته بودند تحصیلات تکمیلی خود را از دانشگاه های سراسری کشور به پایان برسانند و رمز موفقیت خود را برای سایر دانشجویان باز گو کنند.

در پایان به دانشجویان شرکت کننده در همایش هدایای نفیسی اهدا گردید.