Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - برگزاری جشن تکلیف دختران و پسران تحت پوشش در انجمن

برگزاری جشن تکلیف دختران و پسران تحت پوشش در انجمن

 

 

 

به سن تکلیف رسیدن دختران و پسران تحت پوشش انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز با حضور هیئت مدیره جشن گرفته شد.
در این مراسن 60 دانش آموز دختر و پسر که به سن تکلیف رسیده بودند ،با فراگیری احکام و نماز،مکلف شدن خود را در ماه مبارک و اولین روز از روزه داری جشن گرفتند.
تصاویر و متن های متناسب با گروه سنی دانش آموزان ،صرف افطار و اهدا جوایزی به مناسبت مکلف شدن شان به پایان رسید.