Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - ثبت نام دانش آموزان جهت کلاسهای تقویتی

ثبت نام دانش آموزان جهت کلاسهای تقویتی

 

 

 

ثبت نام دانش آموزان تحت پوشش انجمن خیریه 14 معصوم (ع) جهت کلاسهای تقویتی از ابتدای مهر ماه آغاز و تا 5 روز ادامه دارد
مسئول واحد فرهنگی ادامه داد: ثبت نام دانش آموزان همه روزه از ساعت 7:30 الی 12 ادامه دارد و با ثبت نام آنان کلاسها از 15 مهر آغاز می شود.گفتنی است کلاسهای ویژه دختران روزهای فرد از ساعت 14 الی 17 و پسران روزهای زوج از ساعت 14 الی 17 و دانش آموزان دختر دبیرستان روزهای جمعه از ساعت 7:30 الی 12:30 و دانش آموزان پسر دبیرستانی از ساعت 17 الی 20 برگزار می گردد.همچنین در این دوره از کلاسهای تقویتی، دروس ریاضی،زبان خارجه، عربی، علوم ،کتابخانی و پرورشی،فیزیک،شیمی،رایانه و ادبیات ،فارسی در برنامه ی درسی آنها گنجانده شده است.


تاریخ 8/7/1391
عنوان خبر :   آمادگی استقبال از دانش آموزان جهت استفاده از کتابخانه انجمن
کتابخانه واحد فرهنگی با شروع سال تحصیلی به استقبال از دانش آموزان تحت پوشش می رود.با توجه به شروع سال تحصیلی و نیاز دانش آموزان به مطالعه و کتابخانی و گنجانیدن 1 زنگ با این عنوان در برنامه ی درسی آنان، کتابخانه به فعالیت های خود سرعت بیشتری داده تا برای شروع سال تحصیلی شرایط را برای حضور و استفاده ی دانش آموزان فراهم کند.