نوزدهمین گرد همایی بزرگ نیکوکاران و خیرین انجمن

 

 

 

 

باردیگر با آغاز سال تحصیلی جدید نوزدهمین گردهمایی بزرگ نیکوکاران و خیرین با حضور حامیان همیشگی ایتام و نیاز مندان برگزار خواهد شد

زمان : سه شنبه 91/8/2   ساعت  20:30

مکان همایش :  اهواز - کوی فدائیان اسلام ( نیوساید ) -مجموعه  فرهنگی و ورزشی شرکت نفت