Ahvaz14masoom - امین نیکوکاران - آخرین اخبار ورویدادها ی خیریه

توزیع لوازم التحریر و پوشاک دانش آموزان ایتام

 

 

 

به گزارشی با شروع سال تحصیلی 91-92 بین دانش آموزان و دانشجویان ایتام و نیاز مند تحت پوشش انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز- لوازم تحریر و پوشاک توزیع می شود .
امسال نیز مانند سالهای گذشته از نیمه دوم شهریور 91 به تعداد دانش آموزان لوازم تحریر و هزینه ی پوشاک و کفش اهدا می شود .
اهدای لوازم تحریر و پوشاک بر انساس کد دفترچه خانوار ها بوده و روزانه به تعداد صد الی دویست خانواده می توانند وسایل خود را در روزه های تعیین شده دریافت کنند .

 

 

 

خلاصه گزارش عملکردی

خلاصه گزارش عملکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار و رویدادهای خیریه

آخرین اخبار و رویدادهای خیریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایشهای برگزار شده سال جاری

همایشهای برگزار شده سال جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها