All posts by مدیریت.

فطریه ی چهار نفر

گزارش اهدای آبگرمکن به خانواده های نیازمند

گزارش اهدای آبگرمکن به خانواده های نیازمند

اهدای آبگرمکن به خانواده‌های تحت پوشش انجمن خیریه ۱۴ معصوم(ع) اهواز توسط نیکوکاران خبرگزاری جهان نیوز
نشست خبری هیئت مدیره خیریه با اصحاب رسانه

نشست خبری هیئت مدیره خیریه با اصحاب رسانه

خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه های خوزستان در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۹۹ از محل خیریه بازدید نموده و با فعالیتهای این موسسه تأمین نیازهای مادی و معنوی خانواده های ایتام و نیازمند در زمینه…
توانمندسازی مددجویان اولویت اصلی خیریه

توانمندسازی مددجویان اولویت اصلی خیریه

معاون امور اجتماعی انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز توانمندسازی مددجویان را بعنوان اولویت اصلی خیریه شمرد. آموزش و کسب مهارت و حمایت از مشاغل خانگی به عنوان گامهای موثر در راستای خودکفایی و استقلال…

پرداخت آنلاین با شناسه