پویش مردمی احسان حسینی

توضیحات

پویش تامین سبد موادغذایی

1500 خانواده نیازمند

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی و با اقتدا به سنت معصومین (ع) برای رسیدگی به نیازمندان، انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز اقدام به توزیع سبد غذایی در بین خانواده های یتیم و نیازمند می نماید .

شما نیکوکاران گرامی با مشارکت در بخشی از هزینه خرید سبد غذایی خانواده های نیازمند و تحت پوشش ، همچون گذشته این موسسه را تامین نیازهای اساسی آنان یاری نمایید.

مبلغ مشارکت در هر سبدغذایی 350 هزار تومان می باشد.

ارزش واقعی سید مواد غذایی 810 هزارتومان می باشد

%
سرمایه جمع شده
  • 212,950,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5,250,000,000 ریالمبلغ مورد نیاز
  • 5حمایت کنندگان