یلدا به شرط مهربانی

توضیحات

یلدا به شرط مهربانی

یلدا، طولانی ترین شب سال نزدیک است…
اما، برای آنان که ندارند طولانی ترین شب گرسنگی است.
به هنگام خرید یلدای امسال، سهم تنگدستان آبرومند را فراموش نکنیم

همه سهمی از مهربانی و شادی دارند.

به رسم ایرانیان باستان و مهرپرور، نیازمندان و ایتام را در این سنت باستانی یاری کنیم.

 

%
سرمایه جمع شده
  • 330,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 20,000,000 ریالمبلغ مورد نیاز
  • 3حمایت کنندگان