سفارش ذبح قربانی

توضیحات

خانواده های نیازمند با توجه به توان مالی امکان خرید نیازهای پروتئینی خود را نخواهند داشت.

با سفارش ذبح قربانی ، در تامین گوشت و مواد پروتئینی مورد نیاز این خانواده ها ، مشارکت فرمایید

اطلاعات بیشتر

ذبح گوسفند - عقیقه

ذبح گوسفند – عقیقه

%
سرمایه جمع شده
  • 98,800,000 ریالمبلغ حمایت شده
  • 5حمایت کنندگان