` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

سفارشات قــربانی شـما نیکوکاران خریداری و ذبـح و بسته‌بندی شده و با توجه به نیّت شما عزیزان بین ایتام و نیازمــندان توزیـع مـیگردد. امــکان اهــداء گوشــت قـــربانی و یا مــشارکت در تامین هزینه خرید گوسـفند و بـسته بندی وجود دارد:

پرداخت آنلاین سفارش قربانی 👇🏻

https://14ma.ir/fa/pay

مطالب مشابه