` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

یلــدا به شـرط مــهربانی ❤️

 

در شب یلدا ایتام و نیازمندان

شـهرمان را فــراموش نکنیم

 

مشارکت در تامین سبد ارزاق

خانـواده‌های یتیـم و نیازمـــند

6037-6919-9000-9334

 

کمک آنلاین:

https://14ma.ir/fa/pay

مطالب مشابه