` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

امـروز یازده عــدد اجاق گاز نو

ویـژه جـهیزیه و خانواده ایتام

و نیازمندان خریداری شد 😍

 

این وسـایل به صورت دوره‌ای

از محل واریزی های شـما

نیکوکاران گرامی تهیه میشود

 

https://14ma.ir/fa/pay

 

بیاید در این مسیر همراه شویم

مطالب مشابه