` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

در این مــاه مــهربانی به کمــک

شما نیاز داریم برای تامین ۲۲۰۰

بسته غذایی ویژه مـاه رمـضان

❤️

مشارکت در تامین هر سـبد

۶۰۰ هــزار تومــان می‌باشـد

👇🏻

کلیک کنید: پرداخت آنلاین

 

شماره کارت خیریه:

6037-6919-9000-9334

 

شماره‌ی تماس

061-32933800

مطالب مشابه