` انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)

پرداخت صـدقه آخر هفــته

ویژه ایتام و نیازمندان تحت پوشش

خیریه چهارده معصوم (ع)

 

به نیابت از پدران و مادران آسـمانی

 

پرداخت آنلاین:

https://14ma.ir/fa/pay

شماره کارت خیریه:

6037-9911-9950-2612

شماره‌ی تماس:

061-32933800

 

برای دوستان و آشنایان ارسال بفرمایید

مطالب مشابه